Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi